Välkommen!

Här på Nradio samlar vi landets främsta företag alla affärsområden. Vi lägger till länkar allt eftersom vi hittar dem, har vi inte hittat din länk än? Lägg till den själv genom att lätt klicka dig in på "Lägg till din länk" och fyll i de olika fälten. Allt för att underlätta för dig och andra möjliga kunder när du letar efter företag.

Radions historia

Det finns inte någon direkt uppfinnare till radion, men en av de första som kom på idén till den var Sir William Crookes, år 1892. Två år senare sände hans kollega Oliver Lodge en radiosignal från en sändare till en mottagare som låg ungefär 140 meter bort. Varken Lodge eller någon av åskådarna till sändingen insåg dock att de uppfunnit den första radioapparaten, utan såg i stället fenomenet som ett experiment i att fånga upp radiovågor.

Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än ljusets. Utsändning av radio sker vanligtvis från en sändare som sprider signalerna jämnt åt all håll och där mottagning kan ske inom det område som täcks av radiovågorna. Området kan utökas med hjälpa av reläsändare (slavsändare) som fångar upp signalerna och skickar dem förstärkta vidare. Radioöverföring kan också ske riktat mellan två fasta punkter via det som kallas radiolänkar.